I Śląska Konferencja
Opieki Długoterminowej

„Opieka długoterminowa i jej aspekt społeczny
dla współczesnego 
i przyszłego społeczeństwa polskiego”

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Galeria zdjęć

« 1 z 2 »

Organizatorzy
Patronat honorowy
Goście konferencji

dr n. prawnych Dobrawa Biadun

Specjalista ds. prawnych, Konfederacja Lewiatan

prof. dr hab. n. med. Piotr Błędowski

V-ce Prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

dr n o zdrowiu Beata Cholewka

Dyrektor, Departament Pielęgniarek i Położnych - Ministerstwo Zdrowia

dr n. med. Jarosław Derejczyk

Konsultant Wojewódzki ds. Geriatrii

Andrzej Jacyna

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Andrzej Kwaśniewski

Kierownik Punktu Informacyjnego Funduszy Unijnych

mgr Zofia Małas

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek I Położnych

Kinga Rudnik

Radca Prawny, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Katowice

dr n. med. Mariola Rybka

konsultant krajowy ds. Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych

prof. dr hab. n med. Violetta Skrzypulec-Plinta

Prorektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Jerzy Szafranowicz

Dyrektor Śląskiego Oddziału NFZ

Józefa Szczurek-Żelazko

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

dr n. o zdrowiu Grażyna Wójcik

Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

PROGRAM

08:30 – 9:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW.

09:00 – 09:15 ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI I POWITANIE PRZEZ ORGANIZATORÓW.
Śląski Związek Pracodawców Lewiatan
Prezes mgr Marek Zychla, Viceprezes mgr Violetta Dytko
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
Przewodnicząca mgr Anna Janik, Przewodnicząca Zespołu ds. opieki długoterminowej mgr Joanna Kurkiewicz

09:15 – 09:35 WYKŁAD INAUGURACYJNY.
„Różne potrzeby współczesnego seniora” – prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec – Plinta Prorektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach

09:35 – 09:55 AKTUALNA SYTUACJA PRAWNA W OCHRONIE ZDROWIA, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ.
Konfederacja Lewiatan – dr n. prawnych, radca prawny, specjalista w zakresie prawa medycznego Dobrawa Biadun

10:00 – 10:20 PROBLEMY OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I GERIATRYCZNEJ W POLSCE WG MINISTRA ZDROWIA.
Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych przy Ministerstwie Zdrowia dr n. o zdrowiu Beata Cholewka

10:20 – 10:40 ASPEKTY OPIEKI NAD OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI, NIESAMODZIELNYMI I PRZEWLEKLE CHORYMI Z PUNKTU WIDZENIA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA.
Dyrektor Śląskiego Oddziału NFZ  lek. med. Jerzy Szafranowicz
Dział Kontraktowania Świadczeń mgr Wojciech Mika

10:40 – 11:00 ROLA I ZNACZENIE PIELĘGNIAREK W OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ.
Prezes  Naczelnej Rady Pielęgniarek I Położnych mgr Zofia Małas

11:00 – 11:20 BUDOWANIE MODELU KOORDYNACJI ŚWIADCZEŃ W OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ.
ROLA I ZNACZENIE PIELĘGNIARKI.
Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego dr n. o zdrowiu Grażyna Wójcik

Pytania i dyskusja

11:30 – 11:50 PRZERWA KAWOWA

11:50 – 12:10 STAN ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W POLSCE W ASPEKCIE WYCENY ŚWIADCZENIA.
Konsultant krajowy ds. pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych dr n. med. Mariola Rybka

12:10 – 13:00 PANEL DYSKUSYJNY PRZEDSTAWICIELI MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ORAZ PRZEDSTAWICIELI WOJEWODY ŚLĄSKIEGO I MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DOTYCZĄCA POLITYKI SENIORALNEJ PAŃSTWA I JEJ ASPEKTÓW W ŚWIETLE STARZEJĄCEGO SIĘ POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA.

13:00 – 13:40 ZAPOTRZEBOWANIE NA OPIEKĘ NAD OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI W POLSCE W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ NAUKOWYCH.
V-ce Prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego prof. dr hab. n. med. Piotr Błędowski
Konsultant Wojewódzki ds. Geriatrii dr n. med. Jarosław Derejczyk 

Pytania i dyskusja

13:40 – 14:20 LUNCH

14:20-15:20 PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK W OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ
  opieka domowa
  stacjonarne zakłady opieki długoterminowej
  opieka dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
  projekt MZ – DDOM, alternatywne formy opieki długoterminowej.
Prelegenci:
mgr Sylwia Figura-Kluszczyńska, mgr Danuta Kryś, mgr Beata Drzazga, mgr Grażyna Malczyk,
mgr Adam Soska, mgr Izabela Kubowicz, dr n. o zdrowiu Karolina Kryś-Noszczyk

15:20 – 15:40 PROGRAMY UNIJNE DEDYKOWANE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEWLEKLE CHORYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.
Kierownik Punktu Informacyjnego Funduszy Unijnych  Andrzej Kwaśniewski

15:40 – 16:20 INICJATYWY SPOŁECZNE DOT. POLITYKI SENIORALNEJ I ICH PREZENTACJA.
Narodowy Komitet Seniora (Śląski Klaster Seniora) Kierownik projektu Dorota Zakrębska, Dyrektor Alina Bronowicka
Uniwersytet Trzeciego Wieku – Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku dr Helena Hrapkiewicz

Pytania i dyskusja

16:30 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI I WYDANIE CERTYFIKATÓW

Partner konferencji

Patroni medialni